Tillbaka

Logga in i SiteVision för att lägga till modulen.

Webbarkivering

SiteVision AB

Med funktionen Webbarkivering får du bättre kontroll på arkiveringar och du kan arkivera utifrån personalisering på webbplatsen.

LICENS

Offert

Med funktionen Webbarkivering får du bättre kontroll på arkiveringar och du kan arkivera utifrån personalisering på webbplatsen.

För offentliga verksamheter som kommuner, landsting och myndigheter ställs höga krav på att arkivera information som publiceras på webbplatsen. Med funktionen Webbarkivering hanterar du webbarkiveringen direkt i SiteVision och styr över vilken data som lagras – schemalagt eller på begäran.

Du kontrollerar själv vilken data som lagras. Det är också möjligt att på sidnivå välja vilka delar som ska undantas webbarkivering så att bara relevant data lagras. Består din webbplats av personaliserat innehåll lagras det anpassade innehållet i olika arkiv – lätt åtkomligt för dig med rätt behörighet.

I gränssnittet framgår tydligt om och när en sida arkiverats. Vid ändringar av en sidas innehåll framgår det att sidan inte längre har arkiverad version

 • Automatisk lagring av personaliserat innehåll i olika arkiv
 • Välj själv vilken data som ska lagras
 • Visuellt stöd bekräftar lagring

Information

 • Version

 • Kompatibilitet

  SiteVision 6.2

 • Leverantör

  SiteVision AB

 • Grundkrav för användning

  Inga krav

 • Villkor

  Inga utgivarvillkor

 • Dokumentation

  Besök hjälpsidan