Tillbaka

Logga in i Sitevision för att lägga till modulen.

Profilnamn

Modul

Sitevision

Visa användarnas namn och status på intranätets profilsidor.

GRATIS

Visa användarnas namn och status på intranätets profilsidor.

Modulen Profilnamn använder du på intranätets profilsidor för att visa namn på användaren och om personen är online eller offline. Om användaren har satt en status via modulen Meddelanden visas den också här.

Information