Tillbaka

Logga in i Sitevision för att lägga till modulen.

Alla gruppmedlemmar

Modul

Sitevision

Skapa vi-känsla genom att visa vilka som är medlemmar i en grupp.

GRATIS

Skapa vi-känsla genom att visa vilka som är medlemmar i en grupp.

För att visa vilka som är medlemmar i en grupp på ditt intranät använder du modulen Alla gruppmedlemmar. Listan med medlemmar når du smidigt via en länk i gruppbeskrivningen.

Det skapar vi-känsla och gör det tydligt för alla vilka de kommunicerar med i gruppen. Modulen förenklar även för dig som är gruppadministratör på en rad olika sätt.

Om du är administratör för gruppen kommer det att stå vid ditt namn i listningen. Då har du möjlighet att göra flera inställningar direkt från listvyn:

  • Lägg till och ta bort medlem
  • Ändra behörighet på medlemmar
  • Använd sökfunktionen eller filtreringen för att snabbt hitta rätt


Tänk på!

Du använder modulen Alla gruppmedlemmar tillsammans med modulen Gruppinformation. I den senare modulen ställer du in att du vill visa medlemmar på gruppsidan.

Förbättringar i version 1.2

  • Stöd för anpassade målsidor

Förbättringar i version 1.4

  • Möjlighet att konfigurera rubriknivå

Information

Etiketter