Tillbaka

Logga in i Sitevision för att lägga till modulen.

A-Ö meny

Modul

Sitevision

Visa sidor på en webbplats eller delgren i en A–Ö-meny.

GRATIS

Visa sidor på en webbplats eller delgren i en A–Ö-meny.

Med den här modulen kan du visa en meny från A till Ö som visar alla sidor på en webbplats eller delgren direkt under respektive bokstav.

  • Välj startpunkt för menyn: sidan där besökaren befinner sig på, specifik startpunkt som du pekar ut själv eller startpunkt utifrån metadatatypen länkmetadata (gör att du kan visa olika innehåll beroende på var i strukturen besökaren är).
  • Visa första nivån av menyn under startpunkten alternativ alla underliggande sidor.
  • Gör utseendeinställningar som hur många kolumner menyn ska bestå av och vilken formatmall rubriker och texter ska ha.

Information

Etiketter