Tillbaka

Logga in i Sitevision för att lägga till modulen.

Lista grupper

Modul

Sitevision

Gör det enkelt för dina besökare att hitta och gå med i grupper. Du listar dem utifrån gruppmall eller mapp.

GRATIS

Gör det enkelt för dina besökare att hitta och gå med i grupper. Du listar dem utifrån gruppmall eller mapp.

Nu kan du underlätta samarbetet på er digitala arbetsplats genom att sortera och visa grupper utifrån mallar eller vilken typ av grupp det är. Peka ut den mall eller grupptyp som du vill ska listas med hjälp av modulen.

Välj vilka parametrar du vill lista grupperna efter: antal medlemmar, senaste aktivitet eller alfabetisk ordning. Du kan också ställa in hur mycket information du vill ska visas om varje grupp i listningen – standard är gruppnamn, gruppfoto och en knapp för att snabbt gå med i och ur gruppen.

Tips! Placera modulen Lista grupper i flera spalter bredvid varandra om du har flera olika grupptyper.

Förbättringar i version 1.2:

  • Möjlighet att visa mer info om grupperna i listningen
  • Visa antal medlemmar i grupp
  • Visa senaste aktivitet
  • Mindre justeringar i layout för att möta de nya funktionerna
  • Sortera lista efter antal medlemmar, senaste aktivitet eller alfabetisk ordning

Information

Etiketter